Srpski    English
Početna O Nama Vaša Industrija Vesti Prethodni Projekti Download Sekcija Kontakt
slide show
   
  GALERIJA
 
  NAJNOVIJE VESTI

Šabac, 06. decembar 2012. , Pušteno u rad najsavremenije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda


Mlekara ''Milovanović'', Pocerski Pričinovići b.b., Šabac, 6. decembar 2012. Projekat Montaže Opreme i Puštanje Postrojenja za Tretman Otpadnih Voda u Rad


Međunarodni Naučno - Stručni Skup o Vodi, Sajam voda, 6.- 8. Novembra 2012., u BELEXPOCENTRU na Novom Beogradu


13. Maj 2012 XL-Australia d.o.o. u Beogradskom Zološkom Vrtu


8-10. Novembar 2011. Sajam voda

 
 
 
  13. Septembra 2011, doneta je NOVA UREDBA

Dana 13.9.2011.god. doneta je UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐENJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO POSTIZANJE (“Sl. Glasnik RS”, br. 67/2011) i stupila je na snagu 21.9.2011. godine.

Pravna lica, preduzetnici, odnosno fizička lica koja ispuštaju svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. decembra 2020. godine, a postrojenja za aglomeracije sa opterećenjem većim od 150.000 ekvivalent stanovnika (ES) svoje emisije za komunalne otpadne vode najkasnije do 31. decembra 2025. godine. Za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, nadležni organ može utvrditi kraće rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u postupku izdavanja te dozvole.

Po prvi put data je mogućnost, da u slučaju kada ne može da se dostigne granična vrednost emisije, da se postigne odgovarajuća efikasnost procesa prečišćavanja otpadnih voda procentualno izražena. Takođe GVE pojedinih zagađujući materija su znatno više u odnosu na oprethodnu uredbu.

Ovde mozete preuzeti Uredbu
 
 
   Powered by Creativeeweb ©Sva prava zadržana. 2009. www.xl-australia.com